Toegang tot applicaties centraal uitvoeren voor gemeente

Anoigo verbindt burger én bedrijf aan de applicatie.

 

Een grote gemeente in het midden van het land heeft een scala aan klanten en applicaties, waarvoor ze veilige toegang willen verlenen. Deze gemeente wil graag de toegang tot haar applicaties op één punt ontsluiten, om te voorkomen dat een onoverzichtelijk landschap ontstaat, waarop de gemeente de controle eenvoudig kan verliezen en waarin klanten steeds opnieuw moeten inloggen met verschillende methoden.

 

Door de inzet van SIAM kan deze gemeente de toegang tot haar applicaties centraal uitvoeren en zijn er ook maar een beperkt aantal contracten met authenticatie leveranciers nodig. SIAM zorgt ervoor dat alle authenticatiemiddelen als cluster worden aangeboden aan de aan te sluiten applicaties.

De applicaties of diensten die de gemeente aanbiedt worden geleverd door verschillende externe en en interne leveranciers en hebben hun ieder hun eigen koppelvlak voor authenticatie. SIAM zorgt ervoor dat deze applicaties via hun eigen koppelvlak kunnen worden ontsloten via één koppeling met de authenticatie leveranciers (zoals DigiD, eHerkenning, ed).

 

Door de centrale rol van SIAM is de gemeente ontzorgt in haar aansluitingen op centrale authenticatievoorzieningen.

Meer ervaringsverhalen

Lees hier hoe onze diensten bedrijven en overheidsinstellingen ondersteunen en veiliger maken

Academisch ziekenhuis gebruikt SIAM al jaren

Een academisch ziekenhuis gebruikt SIAM al een aantal jaren om via een DigiD authenticatie toegang te geven.

Lees verder

HBO instelling kiest voor SIAM voor authenticatie

Dienstverlening wordt verder geautomatiseerd, waardoor papier opslag verminderd wordt.

Lees verder

Goed doel verbindt private en publieke applicaties

Deze goede doelenstichting gebruikt SIAM om een geïntegreerd beeld aan haar consumenten te geven zodat die naar juiste instanties kunnen worden gedirigeerd.

Lees verder

Dienstverlening softwareleverancier verbeterd door gebruik IDSelect

Een softwareleverancier voor schadeverzekeraars met allerlei applicaties wil gecontroleerd toegang geven tot haar applicaties.

Lees verder

Softwareleverancier gebruikt IDSelect als authenticatievoorziening

Een softwareleverancier die actief is door heel het land gebruikt IDSelect als authenticatievoorziening van haar SAAS webapplicatie op het gebied van parkeerdiensten voor gemeenten.

Lees verder

Verzekeringsmaatschappij vergemakkelijkt dienstverlening

Een verzekeringsmaatschappij uit het midden van het land wil toegang geven tot haar adviseurs om het makkelijk te maken voor deze adviseurs om diensten aan klanten te verlenen.

Lees verder
Arrow next
Arrow prev