Gebruikers verhalen en ervaringen met onze software

Selecteer een sector:

Toegang tot applicaties centraal uitvoeren voor gemeente

SIAM zorgt ervoor dat alle authenticatiemiddelen als cluster worden aangeboden aan de aan te sluiten applicaties.

Lees verder